CM VISUS 
wprowadza najnowszy lek
do leczenia wysiękowej /mokrej/ postaci zwyrodnienia plamki żółtej AMD

CM VISUS wprowadza lek nowej generacji zaakceptowany w Stanach Zjednoczonych i w Europie do leczenia wysiękowej /mokrej/ postaci zwyrodnienia plamki żółtej AMD.

Lek otwiera przed pacjentami i lekarzami nowe możliwości terapeutyczne. Podawany jest w formie iniekcji doszklistkowych z możliwością zachowania trzymiesięcznych odstępów między podaniami. Pozwala to zoptymalizować leczenie w zależności od stopnia aktywności choroby.

Postać wysiękowa AMD to przewlekłe zwyrodnienie plamki żółtej siatkówki, dotykające najczęściej osoby powyżej 60 roku życia. Choroba ta jest główną przyczyną utraty wzroku. Pierwsze objawy choroby to nieostre widzenie i falisty, nierówny obraz w polu widzenia. W miarę postępu choroby pacjent traci widzenie centralne, nie czyta, nie widzi przedmiotów znajdujących się przed nim.

 

Więcej informacji na temat leku i kosztów udziela Rejestracja lub lekarz podczas wizyty.

Rejestracja
Centrum Medycznego VISUS
w Starachowicach

ul. Medyczna 3
(Dawniej Hanki Sawickiej 3)

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie, 
za pośrednictwem osób trzecich lub za pomocą rejestracji internetowej.

Godziny pracy

Pn.-Pt.: 7:00-19:00
So.: 8:00-14:00

Telefon

(041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81

Mail

rejestracja.sawickiej@visus.org.pl