Poradnia
Okulistyki dziecięcej

Wczesne wykrycie i leczenie wad wzroku, pozwala uniknąć wielu powikłań (niedowidzenie, brak widzenia obuocznego, zez, przewlekłe lub powtarzające się zapalenie spojówek) oraz daje dziecku szansę na prawidłowy rozwój funkcjonalny narządu wzroku.

Nieskorygowane wady wzroku u dzieci często są przyczyną trudności nauce czytania i pisania, powodują niechęć do uczenia się, rozdrażnienie i zmęczenie. „Złe widzenie” może również wywoływać objawy typowe dla dysleksji czy ADHD.

Centrum Medyczne VISUS oferuje nowoczesne metody diagnozy, profilaktyki i leczenia schorzeń oczu u dzieci:

 • Badania wcześniaków (także w znieczuleniu ogólnym)
 • Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych niemowląt
 • Leczenie retinopatii wcześniaków
 • Leczenie wad wrodzonych i nabytych (zachowawcze i operacyjne)
 • Pełna diagnostyka i korekcja wad refrakcji
 • Leczenie zachowawcze niedowidzenia
 • Leczenie ZEZA
 • Biostymulacja laserowa siatkówki
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obuocznego widzenia
 • Ćwiczenia pleoptyczne – ortoptyczne
 • Ćwiczenia konwergencji
 • Leczenie operacyjne w trybie ambulatoryjnym
 • Ćwiczenia ruchów galki ocznej
 • Refraktometria
 • Keratometria
 • Pełna diagnostyka i leczenie stożka rogówki.

Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań wydanych przez SPECJALISTĘ LUB LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ po wcześniejszej rejestracji.

Konsultacje odbywają się bezpłanie dla Pacjentów (w ramach kontraktu z NFZ). Dostępne są również porady i zabiegi pełnopłatne.

Lekarze:

Dr n. med. A. Dębicka

Lek. E. Oczkowska

 

Rejestracja
Centrum Medycznego VISUS w Starachowicach

ul. Medyczna 3
(Dawniej Hanki Sawickiej 3)

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie, 
za pośrednictwem osób trzecich lub za pomocą rejestracji internetowej.

Godziny pracy

Pn.-Pt.: 7:00-19:00
So.: 8:00-14:00

Telefon

(041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81

Mail

rejestracja.sawickiej@visus.org.pl