oddział okulistyczny

Leczenie operacyjne wad wrodzonych i nabytych układu wzrokowego 
(w warunkach ambulatoryjnych lub hospitalizacji):

Najczęściej wykonywanymi operacjami są zabiegi usunięcia zmętniałej soczewki (zaćmy = katarakty) wykonywane zewnątrztorebkowo różnymi technikami fakoemulsyfikacji i fakolizy z jednoczesnym wszczepieniem najnowszych modeli sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych: soczewek miękkich zwijalnych, w tym soczewek z filtrami zapobiegających zwyrodnieniom siatkówki, soczewek wieloogniskowych (progresywnych) i innych. Soczewki do wszczepów wewnątrzgałkowych wiodących firm światowych, jedno lub wieloogniskowe (psudoakomodacyjne), soczewki fakijne w wadach refrakcji)

 • Operacje wszczepów wtórnych – w oczach bezsoczewkowych 
 
 • Operacje zeza wszystkich typów w znieczuleniu miejscowym i ogólnym
 • Operacje jaskry chirurgiczne i laserowe 
 • Zabiegi onkologiczne narządu wzroku 
 • Operacje wieloproceduralne 
 • Operacje plastyczne narządu wzroku 
 • Operacje wad wzroku – wszczepianie soczewek refrakcyjnych 
 • Zabiegi chirurgiczne powiek, spojówek 
 • Operacje dróg łzowych dzieci i dorosłych metodą klasyczną i endoskopową 
 • Wszczepy specjalnych zatyczek do kanalików łzowych – zamykających i udrażniających 
 • Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych niemowląt 
 • Iniekcje doszklistkowe preparatów ANTY – VEGF (w zwyrodnieniu wysiękowym siatkówki związanym z wiekiem AMD, w zwyrodnieniu cukrzycowym, w jaskrze neowaskularnej, w zakrzepach naczyń siatkówki i innych schorzeń związanych ze stanem naczyń siatkówki)
 • Wszczepy implantów doszklistkowych  – w zakrzepach naczyń siatkówki, stanach zapalnych i obrzękach plamki.
 • Cross – linking – nowoczesny zabieg laserowy stosowany w takich schorzeniach jak:
  – stożek rogówki
  – wysokie astygmatyzmy rogówki
  – stany zapalne rogówki: zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze.

Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań wydanych przez SPECJALISTĘ LUB LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ po wcześniejszej rejestracji.

Konsultacje medyczne naszych specjalistów w dzidzinie Okulistyki oraz zabiegi operacyjne odbywają się w ramach kontraktu z NFZ. Dostępne są również porady i zabiegi odpłatne.

Lekarze:

Dr n. med. A. Dębicka

Prof. dr hab. n. med. R. Rejdak

Prof. dr hab. n. med. T. Żarnowski

Dr n. med. J. Szendzielorz​

Dr n. med. A. Kustra

Dr n. med. J. Batalia

Lek. med. E. Oczkowska

Lek. med. E. Furmaniuk

Lek. med. D. Tchaytchian

Lek. med. A.Kalinowska

Lek. med. P. Najkowski

Lek. med. K. Morawiak

Lek. med. J. Klimas

Lek. med. E. Lewicka-Banaszczyk

Chirurgia Jednego Dnia

Naszym Pacjentom oferujemy zabiegi operacyjne w ramach Chirurgii Jednego Dnia.

Jest to sposób leczenia zabiegowego, zapewniający wykonanie u Pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie (tzn. pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24h).

Przed wykonaniem zabiegu Pacjent jest konsultowany przez szereg specjalistów co do jego kwalifikacji do wykonania w tym trybie zabiegu.

Główne korzyści polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz skróceniu pobytu w szpitalu i okresu nieobecności w pracy.

Zasadą działania oddziałów jest stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych, pozwalających na krótki pobyt Pacjenta w Oddziale.

Rejestracja
Centrum Medycznego VISUS w Starachowicach

ul. Medyczna 3
(Dawniej Hanki Sawickiej 3)

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie, 
za pośrednictwem osób trzecich lub za pomocą rejestracji internetowej.

Godziny pracy

Pn.-Pt.: 7:00-19:00
So.: 8:00-14:00

Telefon

(041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81

Mail

rejestracja.sawickiej@visus.org.pl