Okulistyka

oddział okulistyczny

Leczenie operacyjne wad wrodzonych i nabytych układu wzrokowego 
(w warunkach ambulatoryjnych lub hospitalizacji):

Najczęściej wykonywanymi operacjami są zabiegi usunięcia zmętniałej soczewki (zaćmy = katarakty) wykonywane zewnątrztorebkowo różnymi technikami fakoemulsyfikacji i fakolizy z jednoczesnym wszczepieniem najnowszych modeli sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych: soczewek miękkich zwijalnych, w tym soczewek z filtrami zapobiegających zwyrodnieniom siatkówki, soczewek wieloogniskowych (progresywnych) i innych. Soczewki do wszczepów wewnątrzgałkowych wiodących firm światowych, jedno lub wieloogniskowe (psudoakomodacyjne), soczewki fakijne w wadach refrakcji)

 • Operacje wszczepów wtórnych – w oczach bezsoczewkowych 
 
 • Operacje zeza wszystkich typów w znieczuleniu miejscowym i ogólnym
 • Operacje jaskry chirurgiczne i laserowe 
 • Zabiegi onkologiczne narządu wzroku 
 • Operacje wieloproceduralne 
 • Operacje plastyczne narządu wzroku 
 • Operacje wad wzroku – wszczepianie soczewek refrakcyjnych 
 • Zabiegi chirurgiczne powiek, spojówek 
 • Operacje dróg łzowych dzieci i dorosłych metodą klasyczną i endoskopową 
 • Wszczepy specjalnych zatyczek do kanalików łzowych – zamykających i udrażniających 
 • Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych niemowląt 
 • Iniekcje doszklistkowe preparatów ANTY – VEGF (w zwyrodnieniu wysiękowym siatkówki związanym z wiekiem AMD, w zwyrodnieniu cukrzycowym, w jaskrze neowaskularnej, w zakrzepach naczyń siatkówki i innych schorzeń związanych ze stanem naczyń siatkówki)
 • Wszczepy implantów doszklistkowych (DEXAMETAZON – OZURDEX) – w zakrzepach naczyń siatkówki, stanach zapalnych i obrzękach plamki.
 • Cross – linking – nowoczesny zabieg laserowy stosowany w takich schorzeniach jak:
  – stożek rogówki
  – wysokie astygmatyzmy rogówki
  – stany zapalne rogówki: zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze.

Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań wydanych przez SPECJALISTĘ LUB LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ po wcześniejszej rejestracji.

Konsultacje medyczne naszych specjalistów w dzidzinie Okulistyki oraz zabiegi operacyjne odbywają się w ramach kontraktu z NFZ. Dostępne są również porady i zabiegi odpłatne.

Lekarze:

Dr n. med. A. Dębicka

Prof. dr hab. n. med. R. Rejdak

Prof. dr hab. n. med. T. Żarnowski

Dr n. med. J. Szendzielorz

Lek. E. Oczkowska

Lek. E. Furmaniuk

Lek. M. Ścibisz-Ćwieluch

 

Chirurgia Jednego Dnia

Naszym Pacjentom oferujemy zabiegi operacyjne w ramach Chirurgii Jednego Dnia.

Jest to sposób leczenia zabiegowego, zapewniający wykonanie u Pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie (tzn. pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24h).

Przed wykonaniem zabiegu Pacjent jest konsultowany przez szereg specjalistów co do jego kwalifikacji do wykonania w tym trybie zabiegu.

Główne korzyści polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz skróceniu pobytu w szpitalu i okresu nieobecności w pracy.

Zasadą działania oddziałów jest stosowanie nowoczesnych technik operacyjnych, pozwalających na krótki pobyt Pacjenta w Oddziale.

Rejestracja
Centrum Medycznego VISUS w Starachowicach

ul. Medyczna 3
(Dawniej Hanki Sawickiej 3)

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie, 
za pośrednictwem osób trzecich lub za pomocą rejestracji internetowej.

Godziny pracy

Pn.-Pt.: 7:00-19:00
So.: 8:00-14:00

Telefon

(041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81

Mail

rejestracja.sawickiej@visus.org.pl