Centrum Medyczne VISUS

Regulamin
 1. W przypadku pacjentów pierwszorazowych, w momencie rezerwacji wymagane jest posiadanie skierowania do wybranej poradni. Prosimy dane ze skierowania przepisać do pola "Dodatkowe informacje":
  • Data wystawienia skierowania
  • Tryb (stabilny lub pilny)
  • Rozpoznanie ICD10
  • Dane placówki kierującej: adres, telefon, kod, nazwa komórki organizacyjnej, numer identyfikacyjny (UMOWY) świadczeniodawcy, VII i VIII cz. kodu resortowego jednostki kierującej
  • Dane lekarza kierującego: imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu
 2. Niekompletny wpis nie będzie honorowany
 3. Rejestracja elektroniczna nie jest dokonywana automatycznie. Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na potwierdzenie terminu drogą elektroniczną
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VISUS II SPÓŁKA Z O.O. – dalej ADO z siedzibą w Starachowicach ul. Kilińskiego 26, 27-200 Starachowice, u którego dokonywana jest rezerwacja terminu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody dotyczącej komunikacji marketingowej w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.