Centrum Medyczne VISUS

Regulamin
 1. W przypadku pacjentów pierwszorazowych, w momencie rezerwacji wymagane jest posiadanie skierowania do wybranej poradni. Prosimy dane ze skierowania przepisać do pola "Dodatkowe informacje":
  • Data wystawienia skierowania
  • Tryb (stabilny lub pilny)
  • Rozpoznanie ICD10
  • Dane placówki kierującej: adres, telefon, kod, nazwa komórki organizacyjnej, numer identyfikacyjny (UMOWY) świadczeniodawcy, VII i VIII cz. kodu resortowego jednostki kierującej
  • Dane lekarza kierującego: imię, nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu
 2. Niekompletny wpis nie będzie honorowany
 3. Rejestracja elektroniczna nie jest dokonywana automatycznie. Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na potwierdzenie terminu drogą elektroniczną