certyfikaty

W wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego w dniu 5 stycznia 2024 r firma VISUS II Sp. z o.o. otrzymała  Certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z Normą ISO 9001:2015 Certyfikat ISO 9001:2015

Obszar certyfikacji: usługi medyczne w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, programu lekowego, fizjoterapii ambulatoryjnej oraz diagnostyki medycznej.

Aby zwiększyć poziom świadczonych usług oraz podnieść prestiż Centrum Medycznego „VISUS” na rynku usług medycznych, Prezes Zarządu zdecydowała o wdrożeniu w firmie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy włożonej w przygotowanie firmy do certyfikacji dzień 19 grudnia 2002 roku był ukoronowaniem wszelkich podjętych działań NSZOZ Centrum Medyczne „VISUS”otrzymał rekomendację do wydania przez BVQI Londyn certyfikatu zgodności z międzynarodową normą ISO 9001:2009.

Rejestracja
Centrum Medycznego VISUS w Starachowicach

ul. Medyczna 3
(Dawniej Hanki Sawickiej 3)

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie, 
za pośrednictwem osób trzecich lub za pomocą rejestracji internetowej.

Godziny pracy

Pn.-Pt.: 7:00-19:00
So.: 8:00-14:00

Telefon

(041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81

Mail

rejestracja.sawickiej@visus.org.pl