Zwyrodnienie siatkówki - plamki związane z wiekiem - AMD

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem-AMD (aged-related maculardegeneration) jest chorobą części centralnej, plamkowej siatkówki. Plamka (dawniej plamka żółta) to centralna część siatkówki.Tworzą ją komórki nerwowe fotoreceptory-czopki, które wyłapują bodżce świetlne, przekształcając je w impulsy przesyłane za pośrednictwem nerwu wzrokowego do mózgu. Tu tworzy się obraz obiektu, na który patrzymy. W AMD występuje postępujący zanik fotoreceptorów, nabłonka barwnikowego siatkówki i uszkodzenie naczyń kwionośnych-choriokapilarów. W następstwie procesu zwyrodnieniowego impulsy z tej części oka nie docierają do mózgu, powstają trwałe ubytki w widzeniu. Nie pozwala to na widzenie szczegółów znajdujących się w centrum pola widzenia, takich jak pojedyńcze wyrazy w tekście lub obrazy telewizyjne.

WYSTĘPOWANIE I ROZWÓJ CHOROBY

AMD jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku i praktycznej ślepoty wśród ludzi po 50 roku życia. Częstość występowania utraty wzroku wzrasta wraz z wiekiem. U osób ok.60 roku życia uszkodzenie widzenia centralnego z powodu AMD wystepuje w ok.10-15 %. W wieku powyżej 70 lat ok.30% ludzi dotkniętych jest jakimś stadium choroby. Stadium końcowe- ślepota dotyka ok. 2% wszystkich chorych powyżej 50 r. ż. oraz ok. 20% powyżej 80 r. ż. AMD może powoli w ciągu kilku lat całkowicie zniszczyć widzenie centralne. Schorzenie to charakteryzuje się powolną i bezbolesną progresją. Niekiedy jednak może rozwijać się szybko, powodując ciężką, nieodwracalną ślepotę w ciągu kliku miesięcy a nawet tygodni. Choroba zazwyczaj rozwija się w obu oczach. Jednak zmiany zwyrodnieniowe siatkówki nie muszą się ujawniać jednocześnie w obu oczach, u ok. 40% chorych pojawiają się w drugim oku oku w ciągu ok. 5 lat.