Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Centrum Medycznego VISUS

mgr Aneta Kruk

przyjmuje Pacjentów w sprawach skarg i wniosków

od pon. do pt. w godzinach 12:00 – 14:00.

w budynku Centrum Medycznego VISUS, Starachowice, ul. Kilińskiego 26

Telefon: 41 2752150

e-mail: biuro@visus.org.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA
 Tel. 800-190-590

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

www.bpp.gov.pl

sekretariat@bpp.gov.pl