Zmiana organizacji ruchu

Od 14 maja wprowadzamy zmianę w organizacji ruchu w Centrum Medycznym VISUS. Prosimy zwracać uwagę na plansze informacyjne i stosować się do poleceń personelu i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Niedostępny będzie również nasz parking. Prosimy o korzystanie z parkingów miejskich. Wjazd na teren centrum medycznego VISUS będą miały tylko pojazdy uprzywilejowane.

Zarząd Centrum Medycznego VISUS

Rejestracja
Centrum Medycznego VISUS
w Starachowicach

ul. Medyczna 3
(Dawniej Hanki Sawickiej 3)

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście, telefonicznie, 
za pośrednictwem osób trzecich lub za pomocą rejestracji internetowej.

Godziny pracy

Pn.-Pt.: 7:00-19:00
So.: 8:00-14:00

Telefon

(041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81

Mail

rejestracja.sawickiej@visus.org.pl