Karta Seniora 60+

 

Centrum Medyczne VISUS i Salony Optyczne VISUS to miejsca przyjazne Seniorom. Po wprowadzeniu specjalnych zniżek dla posiadaczy Starachowickiej Karty Seniora przyszedł czas na Świętokrzyską Kartę Seniora. 

 

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 60 lat. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z przywilejów wynikających z karty jest ważny dowód osobisty.

 

Centrum Medyczne VISUS w ramach Starachowickiej Karty Seniora i Świętokrzyskiej Karty Seniora oferuje:

 

Salony Optyczne VISUS w ramach Starachowickiej Karty Seniora i Świętokrzyskiej Karty Seniora oferują: