Ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w celu pozyskania Państwa opinii o Centrum Medycznym VISUS. Ankieta ma charakter anonimowy i ma na celu uzyskanie informacji, jak oceniają Państwo poszczególne obszary działania CM VISUS, dlatego też prosimy o Państwa opinię po każdej wizycie. Zapewniamy, że uwagi i wnioski przekazane przez Państwa w niniejszej ankiecie posłużą nam do dalszego doskonalenia naszej pracy, a tym samym do coraz lepszego spełniania Państwa oczekiwań.

 

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
Proszę wybrać placówkę, której dotyczy ankieta
Starachowice, ul. Hanki Sawickiej 3
Starachowice, ul. Kilińskiego 26
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Śliska 16
Kielce, ul. Sikorskiego 14
W jaki sposób Pan/Pani trafił/a do Centrum Medycznego "VISUS"?
Z polecenia znajomych, rodziny
Skierowanie przez lekarza
Dzięki informacjom w internecie
Dzięki informacjom w prasie
Inny
Z której poradni skorzystał/a Pan/Pani w Centrum Medycznym "VISUS"
Poradni okulistycznej
Poradni okulistycznej dla dzieci
Poradni leczenia zeza
Poradni leczenia chorób naczyń
Poradni dermatologicznej
Poradni neurologicznej
Poradni chirurgii ogólnej
Poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
__________________________________________________________________________
Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej cyfry na skali, gdzie 1 = ocena bardzo zła, 5 = ocena bardzo dobra.
__________________________________________________________________________
PRZYJĘCIE DO CENTRUM MEDYCZNEGO
Sposób przyjęcia i załatwiania formalności w Rejestracji
1
2
3
4
5
Możliwość rejestracji telefonicznej (poziom obsługi)
1
2
3
4
5
Czas oczekiwania na obsłużenie w Rejestracji
1
2
3
4
5
Uprzejmość pracowników w Rejestracji
1
2
3
4
5
Kompetencja pracowników w Rejestracji
1
2
3
4
5
Czas oczekiwania przed gabinetem na udzielenie porady
1
2
3
4
5
__________________________________________________________________________
WIZYTA W CENTRUM MEDYCZNYM "VISUS"
Czystość i porządek
1
2
3
4
5
Czy znane są Panu/Pani Prawa Pacjenta umieszczone na tablicy ogłoszeń?
Tak
Nie
Czy personel poprosił Pana/Panią o wypełnienie ankiety?
Tak
Nie
__________________________________________________________________________
PRACA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO
Uprzejmość pielęgniarek w gabinecie
1
2
3
4
5
Opieka nad Pacjentem
1
2
3
4
5
__________________________________________________________________________
PRACA PERSONELU LEKARSKIEGO
Czy lekarz zachowywał się uprzejmie, taktownie i z szacunkiem?
1
2
3
4
5
Życzliwość i komunikatywność
1
2
3
4
5
Zainteresowanie problemami zdrowotnymi Pacjenta
1
2
3
4
5
Udzielanie wyczerpujących informacji na temat leczenia
1
2
3
4
5
Dostępność lekarza
1
2
3
4
5
Co Pana/Pani zdaniem powinniśmy jeszcze zmienić, żeby w większym stopniu sprostać Pana/Pani oczekiwaniom? (do 500 znaków)
Czy poleciłby Pan/Pani nasze usługi członkom rodziny lub znajomym?
Tak
Nie
Nie wiem
mad4media user interface design