O nas

Witamy Państwa na stronie internetowej Centrum Medycznego VISUS. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełną ofertą oraz skorzystania z naszych usług.

Podstawową działalnością firmy są usługi medyczne. Ponadto spółka posiada w ofercie:

-        organizacja szkoleń dla lekarzy

-        prowadzenie obsługi administracyjnej powstałych spółek (PW VISUS oraz ALMA)

W chwili obecnej jesteśmy jednym z największych ośrodków specjalistycznych świadczącym usługi medyczne na terenie woj. świętokrzyskiego oraz woj. ościennych.

 • W Starachowicach przy ul. Hanki Sawickiej 3
 • W Starachowicach przy ul. Kilińskiego 26 
 • W Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Śliskiej 16 
 • W Kielcach przy ul. Sikorskiego 14 

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich placówkach Centrum Medycznego VISUS określa regulamin organizacyjny.

Regulamin organizacyjny do pobrania

Każdy z wyżej wymienionych Oddziałów poza działalnością medyczną prowadzi bogato wyposażone Salony Optyczne oraz Pracownie Optyki Okularowej.

Spółka P.W. Visus jest najstarszą firmą z grupy firm. Jej działalność to już od lat salony optyczne oraz produkcja wyrobów medycznych. Wyroby medyczne prezentują najwyższą jakość oraz zdobyły uznanie w Polsce i poza granicami kraju.

 

Przyjmujemy osoby ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia , a także Pacjentów prywatnych.

 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Świadczymy usługi medyczne w ramach polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres zabiegów i badań diagnostycznych zależy od zakresu polisy ubezpieczeniowej.

Prosimy o sprawdzenie zakresu posiadanej polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Współpracujemy z ubezpieczycielami:

 • POLMED S.A.
 • LUX MED SP. Z O.O.
 • Inter Partner Assistance Polska S.A.
 • Scanmed Multimedis S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • TU Allianz
 • Mondial Assistance Sp. z o.o.
 • Asekuracja Sp. z o.o.  _________________

 

Firma VISUS II Sp. z o.o. zrealizowała

naglowek

123123123

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..." 


                                                Misja skierowana do Pacjentów VISUS II

 

 

"Naszą misją jest uzyskanie pozycji najlepszego ośrodka w województwie świętokrzyskim,

zapewniającego kompleksową opiekę medyczną i pielęgnacyjną."

 

POLITYKA JAKOŚCI

VISUS II Sp. z o.o.

 

Działalność firmy VISUS II Sp. z o.o. w zakresie usług medycznych realizowana jest w ramach usług ambulatoryjnych oraz hospitalizacji w trybie „chirurgii jednego dnia”.

Prowadzona przez nas działalność zgodna jest z wymaganiami prawa i innymi regulacjami.

W strategiczny rozwój firmy Kierownictwo nierozerwalnie wpisało zobowiązanie do spełniania wymagań wszystkich stron zainteresowanych oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w oparciu o kontekst organizacji i zarządzanie ryzykiem.

Opieką medyczną otaczamy głównie Pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego i ościennych, ale także z całego kraju i z zagranicy.

NASZE CELE JAKOŚCIOWE: Nieustannie dążymy do spełniania oczekiwań naszych Pacjentów w zakresie kompleksowości i wysokiej jakości oferowanych usług.

Do osiągnięcia celów staramy się dążyć poprzez:

 • nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników wszystkich szczebli,

 • wprowadzanie najnowocześniejszych metod świadczenia usług i stosowanie dostępnego na światowych rynkach sprzętu i aparatury medycznej,

 • zapewnienie kompleksowości świadczeń uwzględniającej wszystkie etapy i elementy procesu diagnostycznego i terapeutycznego, wraz z podnoszeniem świadomości i poziomu zdrowia Pacjentów,

 • stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

 

Aktualizacja: Starachowice, 31 lipca 2017                                                                             Zarząd „VISUS II” Sp. z o.o.

mgr Maja Dębicka - Adamiec

Prezes Zarządu Spółki VISUS II

dr n. med. Alicja Dębicka

Dyrektor ds. Medycznych

mgr Aneta Kruk

Pełnomocnik Jakości, Kierownik ds. administracyjno - gospodarczych

lic. piel. Teresa Frydrychowicz

Kierownik Lecznictwa Zabiegowego

mgr piel. Marzena Dudek

Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego

W wyniku przeprowadzonego audytu zewnętrznego w dniu 5 stycznia 2018 r firma VISUS II Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością  z Normą ISO 9001:2015

Obszar certyfikacji: usługi medyczne w zakresie: ambulatoyjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz diagnostyki medycznej.

 ceryfikat zmn

Po przeprowadzonym audycie zewnętrznym wynikającym z procesu recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w dniu 5 stycznia 2015r firma VISUS II Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat w zakresie ambulatoyjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz diagnostyki medycznej na kolejne 3 lata.

Certyfikat ISO_Centrum Medyczne VISUS

Aby zwiększyć poziom świadczonych usług oraz podnieść prestiż Centrum Medycznego "VISUS" na rynku usług medycznych, Prezes Zarządu zdecydowała o wdrożeniu w firmie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.
Po kilku miesiącach intensywnej pracy włożonej w przygotowanie firmy do certyfikacji dzień 19 grudnia 2002 roku był ukoronowaniem wszelkich podjętych działań NSZOZ Centrum Medyczne "VISUS"otrzymał rekomendację do wydania przez BVQI Londyn certyfikatu zgodności z międzynarodową normą ISO 9001:2009.

iso

 

 

Dnia 27 stycznia 2004 roku

Krajowy Rejestr Długów zarekomendował

Centrum Medyczne "VISUS"

jako wiarygodnego kontrahenta.

cert

Visus II Sp. z o.o. w 2003 roku uzyskała wpis
na Białą Listę "Solidna Firma 2003"
za terminowe regulowanie zobowiązań
oraz poszanowanie ekologii
i praw konsumenta.
Godło to jest jedną z najbardziej
prestiżowych nagród
dla polskich przedsiębiorstw.

sol firm