O nas

Witamy Państwa na stronie internetowej Centrum Medycznego VISUS. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełną ofertą oraz skorzystania z naszych usług.

Podstawową działalnością firmy są usługi medyczne. Ponadto spółka posiada w ofercie:

-        organizacja szkoleń dla lekarzy

-        prowadzenie obsługi administracyjnej powstałych spółek (PW VISUS oraz ALMA)

W chwili obecnej jesteśmy jednym z największych ośrodków specjalistycznych świadczącym usługi medyczne na terenie woj. świętokrzyskiego oraz woj. ościennych.

 • W Starachowicach przy ul. Hanki Sawickiej 3
 • W Starachowicach przy ul. Kilińskiego 26 
 • W Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Śliskiej 16 
 • W Kielcach przy ul. Sikorskiego 14 

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich placówkach Centrum Medycznego VISUS określa regulamin organizacyjny.

Regulamin organizacyjny do pobrania

Każdy z wyżej wymienionych Oddziałów poza działalnością medyczną prowadzi bogato wyposażone Salony Optyczne oraz Pracownie Optyki Okularowej.

Spółka P.W. Visus jest najstarszą firmą z grupy firm. Jej działalność to już od lat salony optyczne oraz produkcja wyrobów medycznych. Wyroby medyczne prezentują najwyższą jakość oraz zdobyły uznanie w Polsce i poza granicami kraju.

 

Przyjmujemy osoby ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia , a także Pacjentów prywatnych.

 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Świadczymy usługi medyczne w ramach polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres zabiegów i badań diagnostycznych zależy od zakresu polisy ubezpieczeniowej.

Prosimy o sprawdzenie zakresu posiadanej polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Współpracujemy z ubezpieczycielami:

 • POLMED S.A.
 • LUX MED SP. Z O.O.
 • Inter Partner Assistance Polska S.A.
 • Scanmed Multimedis S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • TU Allianz
 • Mondial Assistance Sp. z o.o.
 • Asekuracja Sp. z o.o.  _________________

 

Firma VISUS II Sp. z o.o. zrealizowała

naglowek

123123123

"...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego..." 


Misja skierowana do Pacjentów VISUS II

 

 

"Naszą misją jest uzyskanie pozycji najlepszego ośrodka w województwie świętokrzyskim, zapewniającego kompleksową opiekę medyczną i pielęgnacyjną."

 

Misja skierowana do Pracowników VISUS II

 

 

"Naszą misją jest stworzenie takich warunków naszemu personelowi, aby praca

w "VISUS II" Sp. z o.o. dawała im satysfakcję."

 

POLITYKA JAKOŚCI „VISUS II” Sp. z o.o. STARACHOWICE – KIELCE - OSTROWIEC ŚW.

 

Działalność firmy VISUS II Sp. z o.o. w zakresie usług medycznych realizowana jest w przedsiębiorstwach: NSZOZ Centrum Medyczne „VISUS” - Szpital Wielospecjalistyczny oraz NSZOZ Centrum Medyczne „VISUS” Ambulatorium.

Opieką medyczną otaczamy głównie Pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego i ościennych, ale faktycznie z całego kraju, a także z zagranicy.

 

NASZE CELE JAKOŚCIOWE:

 

Nieustannie dążymy do spełniania oczekiwań naszych Pacjentów, tak w zakresie kompleksowości jak i wysokiej jakości oferowanych usług medycznych tj. dostarczaniu ich na jak najwyższym światowym poziomie.

Do strategicznego rozwoju przedsiębiorstw staramy się dążyć poprzez:

 • stałe podnoszenie jakości świadczonych usług realizowane przez: nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników wszystkich szczebli, wprowadzanie coraz nowocześniejszych metod świadczenia usług oraz stosowanie najnowocześniejszego dostępnego na światowych rynkach sprzętu i aparatury medycznej,
 • zapewnienie kompleksowości świadczeń uwzględniającej wszystkie etapy i elementy procesu diagnostycznego i terapeutycznego, wraz z podnoszeniem świadomości i poziomu zdrowia Pacjentów,
 • stale podnoszenie dostępności usług,
 • zapewnianie ciągłości procesu leczenia,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich odpowiedzialności za jakość świadczonych usług.

W strategiczny rozwój firmy Kierownictwo nierozerwalnie wpisało zobowiązanie do spełniania wymagań Pacjenta oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Prowadzona przez nas działalność zgodna jest z przepisami prawa.

W organizacji została wdrożona i jest realizowana Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych.

Nasze działania są ściśle określone przez System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2008.

 

Aktualizacja: Starachowice, 18 listopad 2014r.

Zarząd „VISUS II” Sp. z o.o.

 

 

 

 

mgr Maja Dębicka - Adamiec

Prezes Zarządu Spółki VISUS II

dr n. med. Alicja Dębicka

Dyrektor ds. Medycznych

mgr Aneta Kruk

Kierownik ds. administracyjno - gospodarczych, Pełnomocnik Jakości

lic. Teresa Frydrychowicz

Kierownik Lecznictwa Zabiegowego

mgr Marzena Dudek

Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego

 

 

 

Po przeprowadzonym audycie zewnętrznym wynikającym z procesu recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 w dniu 5 stycznia 2015r firma VISUS II Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat w zakresie ambulatoyjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz diagnostyki medycznej na kolejne 3 lata.

Certyfikat ISO_Centrum Medyczne VISUS

Aby zwiększyć poziom świadczonych usług oraz podnieść prestiż Centrum Medycznego "VISUS" na rynku usług medycznych, Prezes Zarządu zdecydowała o wdrożeniu w firmie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.
Po kilku miesiącach intensywnej pracy włożonej w przygotowanie firmy do certyfikacji dzień 19 grudnia 2002 roku był ukoronowaniem wszelkich podjętych działań NSZOZ Centrum Medyczne "VISUS"otrzymał rekomendację do wydania przez BVQI Londyn certyfikatu zgodności z międzynarodową normą ISO 9001:2009.

iso

 

 

Dnia 27 stycznia 2004 roku

Krajowy Rejestr Długów zarekomendował

Centrum Medyczne "VISUS"

jako wiarygodnego kontrahenta.

cert

Visus II Sp. z o.o. w 2003 roku uzyskała wpis
na Białą Listę "Solidna Firma 2003"
za terminowe regulowanie zobowiązań
oraz poszanowanie ekologii
i praw konsumenta.
Godło to jest jedną z najbardziej
prestiżowych nagród
dla polskich przedsiębiorstw.

sol firm